pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Grzegorz Bystrzycki
924,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a274dd5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Grzegorz Bystrzycki
66-400 Gorzów wielkopolski Lubuskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 204,00 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2017
2. Cywilne
Wartość: 210,00 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2017
3. Cywilne
Wartość: 210,00 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 624,00 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

924,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 października 2018

Data wystawienia:
29 maja 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!