pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 939,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5ac5128d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona góra Lubuskie

Siedziba: Zielona góra
REGON: 021731500
NIP: 6941680467
KRS: 0000398124

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 011,51 PLN
Data wymagalności: 13 maja 2016

W sumie:
Wartość: 10 011,51 PLN
Koszty sądowe: 4 927,58 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 939,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!