Dłużnik

FIRMA "KAAN" KATARZYNA SZUSTER-BARA
8 094,10 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 59c1e394

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA "KAAN" KATARZYNA SZUSTER-BARA
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 7
67-410 Sława Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 688,64 PLN
Data wymagalności: 5 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 354,66 PLN
Data wymagalności: 16 czerwca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 150,41 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 6 193,71 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 094,10 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 listopada 2019

Data wystawienia:
25 listopada 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!