Dłużnik

CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 140,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 51a19334

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pl. Stefana Batorego 5 / 9
70-207 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 360773677
NIP: 8522611818
KRS: 0000543381

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 600,00 PLN
Data wymagalności: 9 sierpnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 600,00 PLN
Data wymagalności: 22 października 2018

W sumie:
Wartość: 3 200,00 PLN
Koszty sądowe: 940,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 140,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 lutego 2019

Data wystawienia:
4 listopada 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!