Dłużnik

PLATFORMA MULTIMEDIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
6 977,08 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 4e941b31

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PLATFORMA MULTIMEDIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
ul. Emilii Gierczak 1B
75-611 Koszalin Zachodniopomorskie

Siedziba: Koszalin
REGON: 321204375
NIP: 6692516779
KRS: 0000409950

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 923,38 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 205,04 PLN
Data wymagalności: 3 stycznia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 353,02 PLN
Data wymagalności: 13 stycznia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 631,28 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 833,15 PLN
Data wymagalności: 27 stycznia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 805,30 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 610,97 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 1 003,25 PLN
Data wymagalności: 18 lutego 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 692,52 PLN
Data wymagalności: 20 lutego 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 268,78 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 7 326,69 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

1 650,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 977,08 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 sierpnia 2020

Data wystawienia:
19 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!