pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Kamil Pytel ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "PYTEL"
16 123,44 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 48c4b974

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kamil Pytel ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "PYTEL"
Leśna
46-048 Zębowice Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 860,50 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 941,24 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 4 521,30 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 565,00 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 1 839,80 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2022
6. Gospodarcze
Wartość: 2 607,00 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2022

W sumie:
Wartość: 12 334,84 PLN
Koszty sądowe: 3 788,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 123,44 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 listopada 2023

Data wystawienia:
9 listopada 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 663 051 679

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Pajęczno
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!