Dłużnik

BUDO-TERM IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 863,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 469fdbdb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BUDO-TERM IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Cieszyńska 30
43-243 Wisła wielka Śląskie

Siedziba: Wisła wielka
REGON: 365893417
NIP: 9542771201
KRS: 0000646561

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 316,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 404,00 PLN
Data wymagalności: 3 sierpnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 6 696,00 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 176,36 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 308,63 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 312,41 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 17 213,40 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 863,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 stycznia 2022

Data wystawienia:
10 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!