pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

NYCZ 4X4 MATEUSZ NYCZ
19 879,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 45c9ec33

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NYCZ 4X4 MATEUSZ NYCZ
nd.
37-207 Gać Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 481,60 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 376,80 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 370,40 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 1 214,60 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 3 442,40 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 6 220,00 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 797,40 PLN
Data wymagalności: 28 kwietnia 2021
8. Gospodarcze
Wartość: 325,63 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021

W sumie:
Wartość: 17 228,83 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 879,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 kwietnia 2022

Data wystawienia:
14 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 663 051 679

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Pajęczno
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!