Dłużnik

JCU JOANNA CZEMARMAZOWICZ-URBANOWICZ
3 161,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3d77c564

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JCU JOANNA CZEMARMAZOWICZ-URBANOWICZ
ul. Wiosny Ludów 29 / 3
71-471 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 725,39 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 55,35 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 1 266,01 PLN
Data wymagalności: 4 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 3 046,75 PLN
Koszty sądowe: 939,39 PLN

Spłacono:

825,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 161,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2019

Data wystawienia:
13 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!