Dłużnik

S-DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 296,72 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 3cd1783d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
S-DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Józefa von Eichendorffa 4
45-509 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 161582141
NIP: 7543082402
KRS: 0000504793

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 638,33 PLN
Data wymagalności: 2 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 4 638,33 PLN
Koszty sądowe: 658,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 296,72 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 września 2019

Data wystawienia:
20 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!