Dłużnik

P.W. STANMASZ KRZYSZTOF SZTAJNERT
4 604,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 36d7e020

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
P.W. STANMASZ KRZYSZTOF SZTAJNERT
ul. Wieluńska 5A
46-320 Kowale Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 334,43 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 448,01 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 171,99 PLN
Data wymagalności: 25 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 3 954,43 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 604,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 kwietnia 2021

Data wystawienia:
21 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!