Dłużnik

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-BRID Marcin Berger
9 173,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 356c4437

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-BRID Marcin Berger
ul. Nadodrzańska 31 / 2
66-600 Krosno odrzańskie Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 267,50 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 767,50 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 968,00 PLN
Data wymagalności: 4 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 7 848,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 173,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lipca 2020

Data wystawienia:
13 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!