pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SIGMA SMARZEWSKI JERZY
4 959,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 349b4c35

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SIGMA SMARZEWSKI JERZY
Henryka Sienkiewicza
35-216 Rzeszów Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 20 września 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2013
3. Gospodarcze
Wartość: 1 476,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2013

W sumie:
Wartość: 4 305,00 PLN
Koszty sądowe: 654,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 959,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 lipca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!