Dłużnik

Maciej Tomasiewicz
967,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 32334e43

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Maciej Tomasiewicz
66-400 Gorzów wielkopolski Lubuskie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 166,05 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 166,05 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 166,05 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 101,24 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 90,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 67,50 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 756,89 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

967,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 stycznia 2020

Data wystawienia:
14 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!