Dłużnik

KOWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 750,70 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2d4d569b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KOWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Transportowa 1 / 23
70-715 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 321152230
NIP: 9552326589
KRS: 0000400060

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 839,31 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 8 839,31 PLN
Koszty sądowe: 1 911,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 750,70 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 stycznia 2019

Data wystawienia:
6 września 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!