pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ODPRAWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29 712,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2cb08af9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ODPRAWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kożuchowska 15A
65-364 Zielona góra Lubuskie

Siedziba: Zielona góra
REGON: 081245075
NIP: 9291862052
KRS: 0000528897

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 38 050,00 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2016

W sumie:
Wartość: 38 050,00 PLN
Koszty sądowe: 4 081,95 PLN

Spłacono:

12 419,35 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

29 712,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 maja 2017

Data wystawienia:
25 listopada 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!