pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Marian Poszwa
337,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2bad9ef0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marian Poszwa
66-530 Drezdenko Lubuskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 694,93 PLN
Data wymagalności: 26 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 694,93 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

567,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

337,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 czerwca 2018

Data wystawienia:
23 stycznia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!