pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 978,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1ccf1e9c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Nadodrzańskie 13E / 41
66-100 Sulechów Lubuskie

Siedziba: Sulechów
REGON: 081196661
NIP: 9731016747
KRS: 0000501474

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 348,12 PLN
Data wymagalności: 20 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 2 348,12 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 978,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
4 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!