Dłużnik

ALA Aleksandra Stasiowska
2 168,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1a5467b5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALA Aleksandra Stasiowska
ul. Derkacza 6 / 49
44-100 Gliwice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 307,99 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 1 537,99 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 168,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 grudnia 2018

Data wystawienia:
13 września 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!