Dłużnik

HURTOWNIA AGD "SĄGARY" S.C. WOJCIECH KWAŚNIAK, MIROSŁAWA KWAŚNIAK
554,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 17f3e7e6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HURTOWNIA AGD "SĄGARY" S.C. WOJCIECH KWAŚNIAK, MIROSŁAWA KWAŚNIAK
ul. inż. Skrzywana 5/7
93-588 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 100984016
NIP: 7292685958

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 293,85 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 170,62 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 464,47 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

554,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 października 2020

Data wystawienia:
1 października 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!