Dłużnik

SH LOGISTIC Szymon Hendel
1 557,96 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0f2b3081

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SH LOGISTIC Szymon Hendel
Wojska Polskiego 12H / 2
67-100 Nowa sól Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 179,23 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 168,34 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2018

W sumie:
Wartość: 1 347,57 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 557,96 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
7 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!