pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MM MAŁGORZATA ŚWIĄTEK
407,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0f14663d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MM MAŁGORZATA ŚWIĄTEK
Niepodległości
67-400 Wschowa Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 316,98 PLN
Data wymagalności: 6 marca 2017

W sumie:
Wartość: 316,98 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

407,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 lutego 2018

Data wystawienia:
1 listopada 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!