Dłużnik

REBO PIOTR KULIK
458,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0aa0302d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
REBO PIOTR KULIK
nd. 23
66-627 Strużka Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 186,49 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 182,09 PLN
Data wymagalności: 28 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 368,58 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

458,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 maja 2021

Data wystawienia:
26 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!