Dłużnik

MGPL Mateusz Łojek
3 043,61 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 0428f081

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MGPL Mateusz Łojek
ul. Tadeusza Kościuszki 36
56-330 Cieszków Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 214,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 179,22 PLN
Data wymagalności: 6 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 2 393,22 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 043,61 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 grudnia 2021

Data wystawienia:
8 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!