Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Adres: Podwale 30, 50-950 Wrocław
Numery kontaktowe: tel. 71 74 89 000
tel. 71 74 89 200
tel. 71 74 89 306
tel. 71 74 89 004
tel. 71 74 89 203
tel. 71 74 89 307
tel. 71 74 89 003
tel. 71 74 89 204
tel. 71 74 89 308
Strona www: wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/
Sąd nadrzędny:
Masz dłużnika, który uchyla się od płatności?
Wypełnij formularz e-pozwu
Chcesz przypomnieć dłużnikowi o zaległej płatności?
Sporządź wezwanie do zapłaty