Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Adres: pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin
Numery kontaktowe: tel. 91 4 603 500
tel. 91 4 603 778
tel. (91) 46 03 462
Strona www: szczecin-pz.sr.gov.pl/
Sąd nadrzędny:
Masz dłużnika, który uchyla się od płatności?
Wypełnij formularz e-pozwu
Chcesz przypomnieć dłużnikowi o zaległej płatności?
Sporządź wezwanie do zapłaty