pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Elżbieta Kawka
971,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ffe40870

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Elżbieta Kawka
22-604 Tarnawatka Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 56,97 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2017
2. Cywilne
Wartość: 59,00 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2017
3. Cywilne
Wartość: 59,00 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2018
4. Cywilne
Wartość: 495,83 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018

W sumie:
Wartość: 670,80 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

971,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2018

Data wystawienia:
10 września 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!