pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

TRANSGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
806,70 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ff8ce3c1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRANSGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krasickiego 142
42-300 Myszków Śląskie

Siedziba: Myszków
REGON: 280610170
NIP: 7393829502
KRS: 0000385899

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 282,28 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2018

W sumie:
Wartość: 1 282,28 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

775,97 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

806,70 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 marca 2019

Data wystawienia:
31 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!