Dłużnik

Izabela Nowak
5 099,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fec610b9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Izabela Nowak
72-314 Dobrkowo Zachodniopomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2022
2. Cywilne
Wartość: 1 250,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2022
3. Cywilne
Wartość: 1 600,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2022
4. Cywilne
Wartość: 13,56 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2022
5. Cywilne
Wartość: 15,41 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2022
6. Cywilne
Wartość: 19,73 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2022

W sumie:
Wartość: 4 398,70 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 099,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 lipca 2022

Data wystawienia:
1 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!