Dłużnik

FIRMA HANDLOWA DARNED DOROTA MAJCHER-VU
168,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fddde6c9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FIRMA HANDLOWA DARNED DOROTA MAJCHER-VU
ul. Józefa Górskiego 9
05-552 Mroków Mazowieckie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 77,98 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 77,98 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

168,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 lipca 2020

Data wystawienia:
31 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!