Dłużnicy

Przemysław Rączka
Łukasz Knap
479,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd9aae1e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Przemysław Rączka
37-500 Jarosław Podkarpackie
Łukasz Knap
37-500 Jarosław Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 178,38 PLN
Data wymagalności: 24 lipca 2013
2. Cywilne
Wartość: 90,00 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2014
3. Cywilne
Wartość: 60,00 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2016
4. Cywilne
Wartość: 60,99 PLN
Data wymagalności: 25 lipca 2013

W sumie:
Wartość: 389,37 PLN
Koszty sądowe: 90,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

479,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
28 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!