Dłużnik

BEST-FISHING Damian Szczepańczuk
1 148,52 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd917962

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BEST-FISHING Damian Szczepańczuk
ul. Bielska 19 / 4
45-401 Opole Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 675,73 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,40 PLN
Data wymagalności: 2 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 848,13 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 148,52 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 lutego 2021

Data wystawienia:
9 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agnieszka
    Marta
    Poniewierka

  Agnieszka Marta Poniewierka Radca prawny

  kancelaria@kancelaria-poniewierka.com.pl , tel.: 531 695 117

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: 3157)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!