Dłużnik

PAT-BUD GRZYWACZ PIOTR
13 793,87 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd902e37

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PAT-BUD GRZYWACZ PIOTR
ul. Mikołaja Kopernika 26
08-530 Dęblin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 853,60 PLN
Data wymagalności: 14 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 8 076,98 PLN
Data wymagalności: 25 września 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 321,90 PLN
Data wymagalności: 2 października 2018

W sumie:
Wartość: 11 252,48 PLN
Koszty sądowe: 2 541,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 793,87 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 lipca 2019

Data wystawienia:
3 kwietnia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!