Dłużnik

MACIEJ PRUS
10 038,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd4cdde0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MACIEJ PRUS
15-864 Białystok Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 47,00 PLN
Data wymagalności: 17 października 2012
2. Cywilne
Wartość: 41,00 PLN
Data wymagalności: 17 października 2012
3. Cywilne
Wartość: 94,00 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2012
4. Cywilne
Wartość: 81,51 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2012
5. Cywilne
Wartość: 4,00 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2012
6. Cywilne
Wartość: 70,68 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2012
7. Cywilne
Wartość: 156,75 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2012
8. Cywilne
Wartość: 117,91 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2012
9. Cywilne
Wartość: 224,48 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2012
10. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2012
11. Cywilne
Wartość: 139,81 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2012
12. Cywilne
Wartość: 108,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2013
13. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2013
14. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2013
15. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2013
16. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2013
17. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2013
18. Cywilne
Wartość: 1 200,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2013
19. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2013
20. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2013
21. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2013
22. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2013
23. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2013
24. Cywilne
Wartość: 170,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2013

W sumie:
Wartość: 10 505,14 PLN
Koszty sądowe: 4 933,65 PLN

Spłacono:

5 400,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

10 038,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 maja 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!