Dłużnik

CZECHAK KRZYSZTOF DRUKARNIA I STEMPLARNIA
9 700,23 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd3920c3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CZECHAK KRZYSZTOF DRUKARNIA I STEMPLARNIA
ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
63-200 Jarocin Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 021,60 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2019

W sumie:
Wartość: 9 021,60 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

646,76 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 700,23 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 września 2020

Data wystawienia:
9 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!