Dłużnik

Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysław Borowski
11 030,15 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd388f13

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysław Borowski
ul. Działkowa 1a
72-010 Police Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 114,13 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 568,94 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 245,54 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 738,83 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 2 942,77 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 175,77 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 667,45 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 251,33 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2021

W sumie:
Wartość: 9 704,76 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

11 030,15 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 lipca 2022

Data wystawienia:
6 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!