pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

TOMASZ MAJEWSKI "TOMBUD"
22 615,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fc4caea4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOMASZ MAJEWSKI "TOMBUD"
ul. Jana Kilińskiego 10
58-580 Szklarska poręba Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 15 000,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 21 150,00 PLN
Koszty sądowe: 2 665,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

22 615,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 lutego 2021

Data wystawienia:
19 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!