Dłużnik

FORM ZAWADZKI MARIUSZ
854,58 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fb2e26e1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FORM ZAWADZKI MARIUSZ
ul. Mieszka I 11A
74-500 Chojna Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 710,00 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 181,69 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2020

W sumie:
Wartość: 891,69 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

247,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

854,58 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 stycznia 2021

Data wystawienia:
22 grudnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!