pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Arkadiusz Sikorski
20 798,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fa8638c2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Arkadiusz Sikorski
74-300 Myślibórz Zachodniopomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 308,67 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2018
2. Cywilne
Wartość: 4 013,76 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2018
3. Cywilne
Wartość: 3 146,97 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2018
4. Cywilne
Wartość: 4 001,88 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2018
5. Cywilne
Wartość: 3 366,75 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2018

W sumie:
Wartość: 18 838,03 PLN
Koszty sądowe: 2 636,39 PLN

Spłacono:

676,07 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

20 798,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
23 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!