Dłużnik

USŁUGI TRANSPORTOWE HUBERT OPAŁA
2 864,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fa68c3ae

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI TRANSPORTOWE HUBERT OPAŁA
ul. Bukowska 17
64-553 Wierzeja Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 22 września 2020

W sumie:
Wartość: 2 214,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 864,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 października 2021

Data wystawienia:
11 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!