Dłużnik

Adam Kozik
6 390,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fa54a5ce

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Adam Kozik
44-206 Rybnik Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 000,00 PLN
Data wymagalności: 11 września 2018
2. Cywilne
Wartość: 125,01 PLN
Data wymagalności: 11 września 2018

W sumie:
Wartość: 5 125,01 PLN
Koszty sądowe: 1 265,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 390,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
11 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!