pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Anna Mierzwinska
4 140,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fa44553d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Anna Mierzwinska
58-521 Jeżów sudecki Dolnośląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 700,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2021
2. Cywilne
Wartość: 1 700,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2021
3. Cywilne
Wartość: 390,49 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 3 790,49 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 140,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2022

Data wystawienia:
26 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!