Dłużnik

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELIPSIS Sp.z o.o.
960,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f9e22e17

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELIPSIS Sp.z o.o.
Moniuszki 1
48-100 Głubczyce Opolskie

Siedziba: Głubczyce
REGON: 161507837
NIP: 7481581177
KRS: 0000448805

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 570,27 PLN
Data wymagalności: 26 stycznia 2015

W sumie:
Wartość: 570,27 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

960,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 sierpnia 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!