Dłużnik

GRUPA SATERNUS SPÓŁKA AKCYJNA
27 511,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f9808136

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA SATERNUS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów Śląskie

Siedziba: Chorzów
REGON: 242961290
NIP: 6272732513
KRS: 0000773078

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 18 349,94 PLN
Data wymagalności: 14 października 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 4 894,17 PLN
Data wymagalności: 29 października 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 185,32 PLN
Data wymagalności: 15 października 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 185,32 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 23 614,75 PLN
Koszty sądowe: 3 896,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

27 511,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 czerwca 2022

Data wystawienia:
29 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!