Dłużnik

EMPORIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
800,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f91e1fa2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EMPORIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Woźna 9C / 2
61-777 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 302328741
NIP: 7831695669
KRS: 0000448722

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 września 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 590,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

800,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 października 2021

Data wystawienia:
18 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!