Dłużnik

TANI OPAŁ TRANSPORT I LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 394,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f881e547

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TANI OPAŁ TRANSPORT I LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elizy Orzeszkowej 2
59-900 Zgorzelec Dolnośląskie

Siedziba: Zgorzelec
REGON: 022044173
NIP: 6152042852
KRS: 0000444245

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 922,50 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 094,14 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 394,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 lutego 2020

Data wystawienia:
13 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!