Dłużnik

Ebiuro.eu Anna Jończak
1 894,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f7f6e8ab

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Ebiuro.eu Anna Jończak
ul. Myśliwska 17 / 6
80-126 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2020
11. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2020
12. Gospodarcze
Wartość: 109,47 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2020
13. Gospodarcze
Wartość: 54,74 PLN
Data wymagalności: 7 września 2020
14. Gospodarcze
Wartość: 175,37 PLN
Data wymagalności: 7 września 2019

W sumie:
Wartość: 1 543,75 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 894,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 listopada 2021

Data wystawienia:
23 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!