Dłużnik

JUMA-TRANS JERZY WOJCIECHOWSKI
53 026,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f7913fff

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JUMA-TRANS JERZY WOJCIECHOWSKI
Konin 3A / 4
64-310 Konin Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 315,07 PLN
Data wymagalności: 19 stycznia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 9 327,71 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 13 051,92 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 5 462,47 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 14 658,15 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2022

W sumie:
Wartość: 48 815,32 PLN
Koszty sądowe: 4 211,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

53 026,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 czerwca 2022

Data wystawienia:
30 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!