Dłużnik

BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 688,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f78a9408

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bitwy Białostockiej 2AB
15-103 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 141162822
NIP: 5252413081
KRS: 0000293420

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 357,90 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 430,50 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 3 788,40 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 688,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 października 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!