pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TOMASZ BEDNARSKI
1 350,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f78273cf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOMASZ BEDNARSKI
28-230 Połaniec Świętokrzyskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 9 grudnia 2014
2. Cywilne
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2015
3. Cywilne
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2015
4. Cywilne
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2015
5. Cywilne
Wartość: 210,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2015
6. Cywilne
Wartość: 150,00 PLN
Data wymagalności: 9 czerwca 2015

W sumie:
Wartość: 960,00 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 350,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 maja 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Małgorzata Mielczarek Radca prawny

  malgorzata.mielczarek@sadinternetowy.pl , tel.: 508 087 814

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: P-312)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!